Expertise

Van der Lans Consultancy heeft een uitgebreide kennis op het gebied van inkomensverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenregelingen.

Wij zijn bekend met de werkwijze, organisatie en producten van verzekeraars en van de bedrijfstakpensioenfondsen.

Daarnaast houden wij ons op de hoogte van de ontwikkelingen in de Sociale Verzekeringswetten. Door Permanente Educatie, verplicht gesteld in de Wet Financieel Toezicht, blijven wij actueel in ons kennisniveau.

Wim van der Lans is volgens de Wet financieel toezicht (Wft) gecertificeerd pensioenadviseur.
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van – onder meer – financiële dienstverleners.
Van der Lans Consultancy is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12039817.
Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KifiD)
Van der Lans Consultancy is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KifiD onder nummer 300.014620.
Kamer van Koophandel (KvK)
Van der Lans Consultancy staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Rotterdam onder nummer 51333066.
Dienstverleningsdocument
Voordat wij voor u aan het werk gaan oriënteren wij ons, geheel vrijblijvend, waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt in ons eerste gesprek van ons algemene informatie, waaronder in ieder geval de dienstverleningsdocumenten Pensioen, Risico en Vermogen.

Als u besloten heeft gebruik te willen maken van onze diensten, inventariseren en analyseren wij uw wensen en doelen, uw financiële positie, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uw risicobereidheid. Aan de hand daarvan stellen wij een klantprofiel op als basis voor een gedegen en passend advies. Dit advies ontvangt u in schriftelijke vorm en zal persoonlijk aan u worden toegelicht.