Home

Van der Lans Consultancy is een gespecialiseerd én onafhankelijk adviesbureau en richt zich in het bijzonder op ondernemers, werkgevers en werknemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) als ook op het Grootbedrijf.

Eigenaar en persoonlijk adviseur Wim van der Lans is een Wft-gecertificeerd pensioenadviseur.

Als Wft-gecertificeerd pensioenadviseur beschikken wij over diepgaande en actuele kennis en vaardigheden op het gebied van individuele en (semi-) collectieve pensioenregelingen en andere oudedagsvoorzieningen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin.

Van der Lans Consultancy houdt zich primair bezig met de advisering, implementatie, administratie en communicatie van pensioen-, zorg- en inkomensvoorzieningen. Van der Lans Consultancy werkt voor werkgevers en hun werknemers, ongeacht waar de regeling is of wordt ondergebracht.

Voor de pensioenvoorziening kunnen dit dus bedrijfstakpensioenfondsen zijn, maar ook pensioenverzekeraars.
Ondernemingsraden worden door Van der Lans Consultancy ondersteund in hun advies- en instemmingsrol met betrekking tot de pensioenregeling van de onderneming.

Ook de DGA, zelfstandige ondernemer en de particulier zijn bij Van der Lans op het juiste adres voor hun inkomensvoorzieningen.

Van der Lans Consultancy biedt daarmee een overzichtelijk totaalpakket diensten en producten op collectief en individueel niveau.

Van der Lans Consultancy onderscheidt zich door:

  • onafhankelijkheid en kennis van zaken
  • úw belang voorop te stellen
  • en te werken op declaratiebasis