Diensten

Werkgevers en werknemers krijgen steeds meer behoefte aan een deskundig advies en aan een professionele begeleiding op pensioengebied.

Van der Lans Consultancy is een specialist op het gebied van pensioenadvisering.
Bent u werkgever?
U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

Het opzetten en implementeren van een collectieve pensioenregeling
Het geven van een “second-opinion” over uw bestaande pensioenregeling
Onderhandelen met verzekeraars over kosten, tarieven en (exit-) voorwaarden
Toetsing van de pensioenregeling aan wet- en regelgeving
Ondersteuning van de Ondernemingsraad
Een duidelijk communicatietraject voor werknemers

Bent u werknemer?
U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

Analyse van uw eigen pensioensituatie
Optimalisering van uw eigen pensioenregeling
Ondersteuning bij waardeoverdracht van uw pensioen naar een nieuwe werkgever
Bij echtscheiding: berekening van pensioenverevening
Werkgevers, werknemers, de DGA, de zelfstandige ondernemer en de particulier
kunnen bij ons terecht voor voorzieningen met betrekking tot:

Arbeidsongeschiktheid
Gouden Handdruk
Kapitaal- en risicoverzekering
Lijfrente opbouwen en lijfrente uitkeren
Ongevallen
Eigen risico dragen WGA
Totaaloplossingen Verzuim & Zorg
Van der Lans Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau en werkt met een transparante beloning.

Onafhankelijkheid
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.
Beloning
Wij spreken met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief . Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg.
Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Indien wij een beloning van de aanbieder ontvangen, verplichten wij ons u hiervan in kennis te stellen.