Diensten


Werkgevers en werknemers krijgen steeds meer behoefte aan een deskundig advies en aan een professionele begeleiding op pensioengebied.

Van der Lans Consultancy is een specialist op het gebied van pensioenadvisering.

Bent u werkgever?

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

 • Het opzetten en implementeren van een collectieve pensioenregeling
 • Het geven van een “second-opinion” over uw bestaande pensioenregeling
 • Onderhandelen met verzekeraars over kosten, tarieven en (exit-) voorwaarden
 • Toetsing van de pensioenregeling aan wet- en regelgeving
 • Ondersteuning van de Ondernemingsraad
 • Een duidelijk communicatietraject voor werknemers

Bent u werknemer?

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

 • Analyse van uw eigen pensioensituatie
 • Optimalisering van uw eigen pensioenregeling
 • Ondersteuning bij waardeoverdracht van uw pensioen naar een nieuwe werkgever
 • Bij echtscheiding: berekening van pensioenverevening

Werkgevers, werknemers, de DGA, de zelfstandige ondernemer en de particulier

kunnen bij ons terecht voor voorzieningen met betrekking tot:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Gouden Handdruk
 • Kapitaal- en risicoverzekering
 • Lijfrente opbouwen en lijfrente uitkeren
 • Ongevallen
 • Eigen risico dragen WGA
 • Totaaloplossingen Verzuim & Zorg

Van der Lans Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau en werkt met een transparante beloning.

Onafhankelijkheid

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Beloning

Wij spreken met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief . Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg.
Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Indien wij een beloning van de aanbieder ontvangen, verplichten wij ons u hiervan in kennis te stellen.


Klanten over ons

 

 

“De materie is veel en allesomvattend, waardoor we het mijn inziens over moeten laten aan iemand die er echt verstand van heeft. Bovendien moet diegene 100% betrouwbaar zijn. En dat is Wim van der Lans voor ons…
Of het nu een vraag is van mij als ondernemer, of een advies aan mijn medewerkers, wij kunnen altijd bij Van der Lans Consultancy terecht.

 

Mariejan de Lange
directeur - Accent Receptieservices B.V.